top of page

Cerrahi İşlemler

Çene cerrahisi başta ağız ve dişlere bağlı kistler tümörler gibi patolojilerin yanı sıra diş kırıkları, çene kemiği içinde gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularında yapılan düzeltmeleri içermektedir. Çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları tükürük bezi rahatsızlıkları da çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Aynı zamanda bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanması ve tedavisi de çalışma alanına girer.

İmplant

Operasyonu

Sinüs Lift Operasyonu

İmplant kaybedilen dişin yapay olarak yerine konulması olarak tanımlanabilir. Bu tek diş eksikliklerinin yanı sıra çok sayıda diş eksikliği veya tam dişsizlik durumlarında implant uygulamaları ile dişsizliğin getirmiş olduğu fonksiyonel ve estetik sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Gelişen implant teknolojileri ile bugün hemen her vakada implant uygulamak mümkün hale gelmiştir.

Üst çene kemiğinin sağ ve sol bölümlerinin içerisinde "sinüs" adı verilen boşluklar bulunur. Bu boşluklar özellikle diş kayıplarında sonra hava basıncı etkisi ile hacmen genişleyebilirler. Bu durumda sinüs altında kalan dişsiz bölgelere implant yapılmasını engelleyebilir. Bu sorunu aşmak için sinüs boşluklarının kemik veya kemiğe dönüşen malzemeler ile doldurulması işlemidir.

Gömülü Dişler

Apikal Rezeksiyon

Gömülü dişler, ağız cerrahisinde en sık görülen olgulardır. Ağızda sıklıkla alt-üst 20 yaş dişleri, üst çene köpek dişleri ve nadiren alt-üst çene küçük azı dişleri gömülü kalabilir. Gömülü dişler bazen hiç belirti göstermez ve şikayete neden olmaz. Bazen de, çok büyük şikayetlere neden olabilirler. Varlığı saptandıktan sonra, şikayete neden olsun ya da olmasın gömülü dişlerin mutlaka çekilmesi genellikle önerilmektedir.

Apikal rezeksiyon olarak isimlendirilen işlem kök ucunun kesilip alınması ile enfekte dokuların, patolojilerin, ilhapların, küçük çaplı kistlerin çıkartılmasıdır. Bu işlem; kök ucundaki enflamasyon ve enfeksiyonun kök kanal tedavisi veya bu tedavinin tekrarına rağmen iyileşmemesi yada ilişkili kronik patolojinin varlığı halinde ilgili dişi ve çevresini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yapılmaktadır.

bottom of page