top of page

Sterilizasyon Adımları

Sizlerin, hekiminizin ve personelin sağlığı için zorunlu olan dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri her hastamız için her tedavi seansında mutlaka uygulanmaktadır. Çapraz enfeksiyonun engellenmesi için tek kullanımlık ürünler tercih edilir. Plastik bardak, tükürük emici, hasta önlüğü, eldiven, anestezi enjektörü gibi tek kullanımlık ürünler kullanım sonrası tıbbi atık kutularına atılır.

Dezenfeksiyon

Paketleme

Cerrahi operasyon ve tedavilerde kullanılan bütün metal aletler kullanıldıktan özel cihazlar ile yıkanır. Bu aşamada aletler ilk olarak dezenfektan ajanlar ile yıkanır. Daha sonra ultrasonic temzilemeye tabi tutularak tüm kalıntılardan arındırılır. Son olarak da tekrar yıkanıp  yüksek sıcaklıkta kurutularak paketlemeye hazır hale getirilir.

Tüm metal aletler tek tek paketlenerek her hasta için ayrı bir tedavi kiti oluşturulur. Böylece aletler sterilizasyon işlemi için hazır hale getirilir.Strelizasyon sonrası kontaminasyon riskine karşı steril paketler tedavi esnasında hastanın yanında açılarak kullanılır.​

Sterilizasyon

Tıbbi Atık Kontrolü

Paketleme işlemi tamamlanan aletler otoklavlara yerleştirilerek yüksek basınçlı buhar ile steril edilir. Polikliniğimizde bakteri filtreli ve vakumlu otoklav kullanılmaktadır. Klinikte kullanılan tüm malzemelerin sterilizasyon döngüsü otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve belgelendirilmektedir.

Tedavi sırasında kullanılan tek kullanımlık malzemeler ile tedavi sonrası ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici tüm atıklar özel tıbbi atık kutu ve poşetlerinde muhafaza edilerek düzenli olarak tıbbi atık toplama araçlarına teslim edilmektedir. 
 

bottom of page